جراحی بینی
09 مارس

اقدامات پس از تزریق بوتاکس

اقدامات پس از تزریق بوتاکس

از جمله اقدامات پس از تزریق بوتاکس كه باید انجام شود تا باعث بهتر شدن نتیجه ی کار شود به شرح زیر است :

اقدامات پس از تزریق بوتاکس

پس از تزریق حداقل 2 تا4 ساعت در حالت ایستاده یا نشسته باشید و از مالیدن و فشار آوردن بر محل تزریق تا 24 ساعت اجتناب نمایید ، اگر محل تزریق دستکاری یا مالیده شود ممکن است باعث پخش شدن بوتاکس به عضلات غیر هدف شده و عوارضی را ایجاد کند.

اقدامات پس از تزریق بوتاکس

 

سعی کنید بعد از تزریق بوتاکس عضلات محل تزریق را به مدت 2 تا 3 ساعت منقبض و منبسط کنید ، اخم کردن ، بالا و پایین انداختن ابرو  نتیجه ی بهتری را برای شما پدید می آورد اما باید توجه کنید که به هیچ وجه با دست ناحیه ی تزریق را ماساژ ندهید.

تا 24 ساعت پس از تزریق از حمام کردن و دوش گرفتن  و رفتن به سونا پرهیز کنید ، سعی کنید نوشیدنی های داغ مانند هات چاکلت و قهوه ی داغ هم ميل نكنيد این نکته را به یاد داشته باشید که در این مدت نباید در معرض حرارت مستقیم و گرما قرار بگیرید .

از نکات قابل توجه که باید بعد از تزریق رعایت کنید عدم خم کردن سر تا 24 ساعت به پایین و خوابیدن اجتناب کنید . به علاوه از ورزش کردن و انجام کار های سنگین  و هر نوع فعاليت ورزشی به مدت 3 روز خودداری نمایید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

سه روز قبل و بعد از تزریق بوتاکس ، از مصرف قرص هایی مانند آسپرین و وارفارین خودداری نمایید انجام این اعمال باعث می شود که شما بهترین نتیجه را از تزریق خود بگیرید .

 

بعد از گذشت دو هفته از تزریق بوتاکس باید به پزشک معالج خود مراجعه کنید تا روند معالحه را بررسی کند  و در صورت  وجود هرگونه نقص ،اقدام به اصلاح و یا تزریق مجدد نماید

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

تماس کلینیک بنیتا

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

هفده − 3 =